Dubbeltelling

Sunoil Biodiesel voldoet aan de eisen van dubbeltelling

Sunoil Biodiesel produceert biodiesel welke voldoet aan de eisen van dubbeltelling. Deze eisen staan beschreven in het verificatieprotocol betere biobrandstoffen.
Voor 2011 is de biobrandstofverplichting 4,25 procent.

Wanneer een bedrijf diesel of benzine op de Nederlandse markt brengt en gebruik maakt van de betere biobrandstoffen kan dit bedrijf volstaan met 50 procent van deze bijmengverplichting.

Certificaat dubbeltelling 2015