Weer primeur voor biodieselproducent Sunoil

(Bron: Dagblad v/h Noorden, Hans Knijff, oktober 2009) 

Sunoil in Emmen blijft vooroplopen. Zomer 2006 kon het bedrijf al als de eerste fabrikant van biodiesel in ons land worden genoteerd. Gistermiddag verrichte minister Jacqueline Cramer van VROM de oficiele heropening van de Emmer fabriek, die nu de eerste Nederlandse producent is van biodiesel van de tweede generatie.

Net als de concurrenten, begon Sunoil ruim drie jaar geleden met het maken van biodiesel uit koolzaadolie. Om nog duurzamer te kunnen produceren – met minder belag op landbouwgrond met name – besloten de Emmenaren in 2007 al de overstap te maken naar uitsluitend restmateriaal als grondstof. Sinds begin dit jaar is alle uit Emmen afkomstige biodiesel dan ook vervaardigd uit afgewerkt frituurvet en – voor een klein deel – dierlijk vet.

De investeringen die nodig zijn om deze overstap te maken, heeft Sunoil niet alleen hoeven ophoesten. Het bedrjf deed met succes een gooi naar subsidie in het kader van de landelijke Innovatieve Biobrandstoffen Regeling. Dankzij dat geldt kon in Emmen ook het laboratorium worden uitgebreid en het personeel (13 man in volcontinudienst) worden bijgeschoold.

Sunoil, gevestigd aan de zuidkant van het Emmtec-bedrijventerrein, produceert 80 miljoen liter biodiesel per jaar. “Een geweldige bijdrage aan duurzamer verkeer. Het is meer dan aal Nederlandse taxi’s samen gebruiken”, prees minister Cramer de Drentse fabrikant. Overigens wordt de meeste biodiesel gebruikt voor de verplichte bijmenging van ‘gewone’, minerale diesel. Een tegenvaller voor de hele biodieselindustrie is wel dat het wettelijk minimum is blijven steken op 4 procent. Sunoil directeur Wilfred Hadders riep de minister gisteren nog maar eens op het percentage snel te verhogen tot de eerder voor 2010 beloofde 5,75 procent.

Pure biodiesel van Sunoil wordt op dit moment gebruikt door onder meer vuilniswagens van Area en bedrijfsauto’s op Schiphol en – dichtbij – facilitair bedrijf Emmtec Services. Verder werd gisteren bekendgemaakt dat energiebedrijf Nuon, eigenaar van Emmtec Services, onderzoek doet naar het bijmengen van biodiesel in de warmtekrachtcentrales op het Emmtec-terrein.

De gemeente Emmen heeft belangstelling om de restwarmte in de toekomst toe te passen in het nieuwe stadshart, waar een nieuw theater en de nieuwe dierentuin zijn gepland.