Sunoil Biodiesel sponsor FC Groningen Energy Valley Top Club

Met de sponsoring van FC Groningen wil Sunoil Biodiesel haar visie op duurzame energie en ontwikkeling nog meer kracht bijzetten. FC Groningen heeft de ambitie uitgesproken de groenste voetbalclub van Nederland – en wellicht zelfs van Europa – te willen worden.

FC Groningen heeft de samenwerking gezocht met Energy Valley en in stadion Euroborg is de Energy Valley Top Club opgericht. Doel van de samenwerkende grootste energiepartners in het Noorden is aan een breed publiek te laten zien wat er gebeurt en mogelijk is op het gebied van duurzame energie en innovatie. FC Groningen kan met haar bekendheid bij uitstek als platform dienen om deze boodschap over te brengen.

Door de aansluiting bij de Energy Valley Top Club van FC Groningen, begeeft Sunoil Biodiesel zich in de ontmoetingsplek van deze innoverende energiegerelateerde bedrijven. Dit past bij de ontwikkelingen waarin Sunoil Biodiesel zich bevindt. Ook draagt het bij aan de uitstraling naar onze directe klanten, leveranciers, maar ook naar de gebruikers van diesel en biodiesel. Want wie diesel tankt, tankt uiteindelijk ook een percentage Sunoil Biodiesel.