Subsidie tankstations alternatieve brandstof in trek

Bron: Interprovinciaal overleg Mireille Wösten,13-04-2010

Exploitanten van Nederlandse tankstations hebben samen 149 subsidieaanvragen ingediend voor het openen van een vulpunt met één van de alternatieve brandstoffen aardgas, groen gas, E85 of B30. Het beschikbare budget voor het subsidieprogramma Tankstations Alternatieve Brandstoffen (TAB) van 4,1 miljoen euro is hiermee ruimschoots overtekend. De verwachting is dan ook dat een aantal bedrijven moet worden teleurgesteld. De potentiële investeerders in een vulpunt met deze alternatieve brandstoffen krijgen uiterlijk half juni 2010 te horen of de subsidie wordt toegekend. Meer lezen?