Publicatie AgentschapNL

Onderzoek (on)mogelijkheid van biodieselproductie van dierlijk afvalvet voor de transportbranche,

Projectnummer:
MT090011

Doelstelling:
Het verwerken tot biodiesel van dierlijk afvalvet dat volgens de Verordening dierlijke bijproducten valt in de categoriën 1 en 2.

Start van uitvoering:
2009

Uitvoerder:
Sunoil Biodiesel Holding BV
1e Bokslootweg 17
7812 AT Emmen
www.sunoil-biodiesel.com
Contactpersoon: K. Zijlstra (ASBR Subsidium)
Telefoon (088) 126 04 60

Sunoil Biodiesel Holding BV begon in 2006 biodieselproductie op basis van o.a. koolzaad, soja, zonnebloem en restolie uit de bak- en braadindustrie.

Status project:
Lopend

Aard project:
Onderzoek en Ontwikkeling