Met onze energieregistratie bouwen we aan een duurzame energie voorziening

Zoals onze naam al zegt, is Sunoil Biodiesel gespecialiseerd in de productie van biodiesel. Maar ook produceren we bijproducten, zoals glycerine, frituurvet, plantaardige olie en High Blends Diesel. Sunoil Biodiesel produceert biodiesel die voldoet aan de eisen van dubbeltelling.

Met onze energieregistratie bouwen we aan een duurzame energie voorziening

Zoals onze naam al zegt, is Sunoil Biodiesel gespecialiseerd in de productie van biodiesel. Maar ook produceren we bijproducten, zoals glycerine, frituurvet, plantaardige olie en High Blends Diesel. Sunoil Biodiesel produceert biodiesel die voldoet aan de eisen van dubbeltelling.

Biodiesel

 

Sunoil Biodiesel verwerkt met name gebruikt frituurvet tot biodiesel, ofwel de zogenoemde ‘tweede generatie biodiesel’. Met behulp van een katalysator wordt een chemische reactie teweeggebracht. Door deze reactie veranderen deze oliën en vetten in biodiesel (FAME Fatty-Acid-Methyl-Ester). Ons product voldoet volledig aan de EN14214 norm.

Glycerine

 

Glycerine ontstaat als bijproduct bij de productie van biodiesel. Glycerine wordt op grote schaal gebruikt vanwege zijn veelzijdige eigenschappen in verschillende industrieen (farmaceutisch, voeding of oleochemische industrie). De glycerine van Sunoil wordt hoofdzakelijk toegepast als een van de hoofdbestanddelen voor de bio-gasinstallaties.

Frituurvet

 

Gebruikt frituurvet wordt in heel Nederland en daarbuiten ingezameld bij Horeca, grootgebruikers en supermarkten. Vervolgens wordt het opgehaald door bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in het inzamelen van deze vetten en oliën. Dit zijn de bedrijven met wie Sunoil Biodiesel rechtstreeks contact heeft.

Omdat frituurvet vooral bestaat uit verzadigde esters van vetzuren, is het heel energierijk. Na filtering kan de frituurvet worden ingezet als hoofdbestanddeel voor biodiesel.

High blends diesel

 

Sunoil Biodiesel blends bestaan voor een deel uit biodiesel en voor de rest uit fossiele brandstof. Bij B20 gaat het om 20 volumeprocent biodiesel en 80 volumeprocent fossiele diesel. De meeste dieselvoertuigen kunnen zonder aanpassingen gebruik maken van deze biodiesel high blends.
 

“Onze biodiesel wordt geproduceerd uit afvalstromen en restmaterialen zoals gebruikt frituurvet. Hierdoor is de CO2-uitstoot van onze biodiesel 90% lager ten opzichte van conventionele diesel”

Biodiesel

 

Sunoil Biodiesel verwerkt met name gebruikt frituurvet tot biodiesel, ofwel de zogenoemde ‘tweede generatie biodiesel’. Met behulp van een katalysator wordt een chemische reactie teweeggebracht. Door deze reactie veranderen deze oliën en vetten in biodiesel (FAME Fatty-Acid-Methyl-Ester). Ons product voldoet volledig aan de EN14214 norm.

Glycerine

 

Glycerine ontstaat als bijproduct bij de productie van biodiesel. Glycerine wordt op grote schaal gebruikt vanwege zijn veelzijdige eigenschappen in verschillende industrieen (farmaceutisch, voeding of oleochemische industrie). De glycerine van Sunoil wordt hoofdzakelijk toegepast als een van de hoofdbestanddelen voor de bio-gasinstallaties.

Frituurvet

 

Gebruikt frituurvet wordt in heel Nederland en daarbuiten ingezameld bij Horeca, grootgebruikers en supermarkten. Vervolgens wordt het opgehaald door bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in het inzamelen van deze vetten en oliën. Dit zijn de bedrijven met wie Sunoil Biodiesel rechtstreeks contact heeft.

Omdat frituurvet vooral bestaat uit verzadigde esters van vetzuren, is het heel energierijk. Na filtering kan de frituurvet worden ingezet als hoofdbestanddeel voor biodiesel.

High blends diesel

 

Sunoil Biodiesel blends bestaan voor een deel uit biodiesel en voor de rest uit fossiele brandstof. Bij B20 gaat het om 20 volumeprocent biodiesel en 80 volumeprocent fossiele diesel. De meeste dieselvoertuigen kunnen zonder aanpassingen gebruik maken van deze biodiesel high blends.
 

“Onze biodiesel wordt geproduceerd uit afvalstromen en restmaterialen zoals gebruikt frituurvet. Hierdoor is de CO2-uitstoot van onze biodiesel 90% lager ten opzichte van conventionele diesel”