Biobased verpakking voor cosmetica

Emmen, 22 september 2016. De verpakkingsindustrie zet vol in op verdere vergroening. Bij kunststof verpakking kan dit door andere grondstoffen te kiezen, biomassa in plaats van fossiel. Dit is in feite de kernboodschap in het eerder dit jaar verschenen rapport The new plastics economy: Rethinking the future of plastics van de Ellen MacArthur Foundation.

biobased-verpakking-voor-cosmetica

PET

Een veel gebruikte kunststof is PET. Een consortium van MKB bedrijven en kennisinstellingen heeft via een uniek procedé uit biomassa high-performance PET gemaakt. Deze PET is daarmee 100% biobased. Deze BioPET100 is geschikt voor hoogwaardige toepassingen in onder andere de cosmetica. Tijdens het 2de Biobased Business Event in Emmen op 22 september 2016 zijn enkele zogenaamde cosmetic containers gepresenteerd met een deksel gemaakt van BioPET100.

Baanbrekende ontwikkeling

Deze baanbrekende ontwikkeling is het resultaat van een intensief innovatietraject. De BioPET100 is gemaakt van glycerine afkomstig van SunOil Biodiesel in Emmen. Glycerine is een restproduct dat ontstaat bij de productie van biodiesel. Met behulp van de pyrolyse technologie van BioBTX BV in Groningen, ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, is de glycerine omgezet naar een mengsel van zogenaamde bio-aromaten. Na de omzetting is een van de geproduceerde bio-aromaten op kwaliteit gebracht, door Syncom BV in Groningen. Dit tussenproduct is vervolgens gepolymeriseerd door Cumapol bij API, beide in Emmen. Hier heeft ook de Stenden Hogeschool in Emmen aan bijgedragen. Tot slot heeft Dufor uit Zevenaar bij Aarts Plastic (Waalwijk) het spuitgieten uitgevoerd. Daarmee was de allereerste BioPET100 verpakking voor cosmetica een feit.

Toekomst

Deze BioPET100 showcase gemaakt van een reststroom is een wereldprimeur. Dit succes laat zien dat biomassa reststromen gebruikt kunnen worden als grondstof voor de productie van bestaande kunststoffen. De technologie leent zich goed voor opschaling. De consortiumpartners maken zich hier sterk voor.