Sunoil Biodiesel

Sunoil Biodiesel is opgericht in 2005 en is de eerste biodieselproducent in Nederland.aanvankelijk werd hier biodiesel geproduceerd op basis van plantaardige vetten. In 2007 heeft Sunoil Biodiesel geïnvesteerd in haar fabriek om deze in het bijzonder geschikt te maken voor het inzetten van gebruikt frituurvet en dierlijke vetten. Aangezien deze reststromen zijn van een andere industrie, worden de biodiesel producten erkend als een geavanceerde biodiesel, welke duurzamer is dan de biodiesels uit plantaardige vetten.

Vanwege haar ervaring en door continue ontwikkelingen en investeringen in het productieproces, produceert zij op een effectieve wijze geavanceerde biodiesels. Hierbij wordt nu volledig gericht op de productie van biodiesel op basis van gebruikt frituurvet, ook wel UCOME genoemd (Used Cooking Oil Methyl Esther). Deze producten realiseren een CO2 reductie van ongeveer 85% ten opzichte van conventionele diesel.

De fabriek in Emmen heeft een capaciteit van 80 miljoen liter biodiesel per jaar volgens de Europese standaard EN14214 en de Amerikaanse ASTM D6751. Ons bedrijf is ISCC EU en ISCC DE gecertificeerd. Naast de productie van biodiesel zijn wij actief in de handel van zowel feedstock als biodiesels. 

Wet- en regelgeving
Biobrandstof is een actueel en veel besproken onderwerp. We zien internationaal de voorraden van fossiele brandstoffen slinken en er is een steeds grotere behoefte vanuit de maatschappij en overheden om duurzamer te werken en te leven. Ook hebben veel landen de voorkeur om meer zelfvoorzienend te zijn aangaande de invulling van energiebehoeftes. In het kader van deze onderwerpen spelen biobrandstoffen een belangrijke rol, waarvoor ook wetgeving is opgesteld, zowel nationaal als internationaal. Sunoil Biodiesel heeft sinds 2009 al een duurzaamheidscertificaat en voldoet ook aan de individuele eisen van elk land binnen Europa. Denk bijvoorbeeld aan het behalen van de Quota voor Spanje en Frankrijk en de strenge regels die Engeland hanteert.

Europese Unie
In 2009 zijn de Europese richtlijnen voor hernieuwbare energie (2009/28/EG, de Renewable Energy Directive ofwel RED) en voor brandstofkwaliteit (2009/30/EG, de Fuel Quality Directive ofwel FQD) gepubliceerd. Een belangrijk doel in de richtlijnen is om in 2020, 10% van de brandstoffen die ingezet worden voor vervoer en mobiele machines, afkomstig te laten zijn van duurzame hernieuwbare bronnen en de broeikasgasemissies van de brandstoffen met minimaal 6% te reduceren.

Nederland
In Nederland legt het 'Besluit hernieuwbare energie vervoer' de plicht op aan brandstofleveranciers aan de Nederlandse markt, om een bijdrage aan hernieuwbare energie te leveren. Dit betekent bijvoorbeeld dat brandstofleveranciers in 2014 in Nederland gemiddeld 5,5% biodiesel bijgemengd moeten hebben aan de conventionele diesel. We noemen dit de bijmengplicht. De uitvoering, toezicht en handhaving van deze regelgeving ligt in Nderland bij de Nederlandse Emissie Autoriteit.

Dubbeltelling geavanceerde biodiesel
De producten van Sunoil Biodiesel worden gezien als een geavanceerde biodiesel, omdat deze uit frituurvet wordt geproduceerd. In verschillende landen, waaronder Nederland, worden geavanceerde biodiesels dubbel geteld voor de bijmengplicht. Dit betekent bijvoorbeeld dat een brandstoffenleverancier in 2014 met deze biodiesel 2,75% moet bijmengen in plaats van 5,5%. Dit kan financiële voordelen opleveren voor brandstofleveranciers.

Sunoil Biodiesel een vertrouwde partner voor een duurzame relatie!!
Sunoil Biodiesel is zowel in binnen- als buitenland een bekende en vertrouwde speler in de biodieselmarkt. Vanwege onze ervaring in proces- en productontwikkelingen, marktkennis en relatiebeheer zijn wij een gezond bedrijf dat constant een hoog kwalitatief product aan verschillende markten levert.

Sunoil Biodiesel BV / tel: +31 (0)591- 637 637 / adres: 1e Bokslootweg 17, 7821 AT Emmen
Klik hier voor de volledige adres gegevens en indien u contact met ons wilt opnemen